رتبه های قبولی پرستاری 97

رتبه های قبولی پرستاری برای انتخاب رشته تجربی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی پرستاری سال 97 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته پرستاری داشته باشید.

رتبه های قبولی پرستاری 97

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 97

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی پرستاری 97چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته پرستاری، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی پرستاری اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های پرستاری برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری 97، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی پرستاری کنکور تجربی 97 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی پرستاری 97

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه یک 

رتبه های قبولی پرستاری 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2767 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران
3621 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز
3750 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز
3915 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد
3957 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مشهد
4042 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
4210 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز
4517 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد
4648 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
4883 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران
4970 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
4987 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران
4992 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تبريز
5182 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد
5202 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
5232 (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين
5425 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
5528 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
5625 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
5719 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي مراغه
6279 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
6289 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي ايران
6347 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي ساوه
6359 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکي نيشابور
6492 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
6536 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي قم
6579 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
6598 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
6782 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي فسا
6902 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
6902 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
6971 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي مراغه
7354 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
7398 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشكده علوم پزشكي سراب
7407 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
7456 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
7466 (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن
7689 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي گناباد
7802 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي قزوين
8018 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي جهرم
8206 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
8528 (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد
8706 (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس
8733 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشکده علوم پزشکي گراش
8882 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
9430 (رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس
12459 رتبه قبولی پرستاری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته پرستاری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی پرستاری 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4704 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران
4777 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
4960 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايران
5413 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايران
5466 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز
5913 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گناباد
6172 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران
6267 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد
6600 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
6733 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز
6739 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
6792 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7029 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
7128 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تبريز
7360 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان
7474 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل
7801 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
8339 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران
8388 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
8405 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
8661 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد
8724 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه
8901 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قزوين
9116 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
9164 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
9186 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
9223 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كاشان
9350 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
9418 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
9431 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان
9702 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
9782 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
9859 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ايلام
9869 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قم
9894 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
9929 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)
9965 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
9986 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
10161 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اراک
10206 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كاشان
10223 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان
10454 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
10581 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد
10616 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)
10752 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
10967 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل)
10975 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
11223 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
11291 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير)
11388 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
11446 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي خلخال
11459 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
11544 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
11572 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
11702 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود
11750 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
11772 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جهرم
11935 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي خوي
12202 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر)
12202 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
12245 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
12390 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان
12414 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
12438 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر
12449 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
12472 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان
12540 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد (محل تحصيل بروجن
12618 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
12645 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي دزفول
12761 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر
12845 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اراک
13044 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
13227 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
13262 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده
13262 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي قزوين
13276 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد
13287 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده
13297 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي دزفول
13396 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي ساوه
13523 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گناباد
13577 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان
13590 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي سراب
13636 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي آبادان
13885 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان
14066 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
14174 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي اسفراين
14192 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري - پرديس خودگردان
14396 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد
14665 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر
14886 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد
14999 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
15050 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
15050 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند
15161 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
15199 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
15331 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سمنان
15481 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين
15566 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس
15695 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس
15792 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي شوشتر
15974 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد
16035 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زابل
16069 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بم
16147 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
16161 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر
16228 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
16883 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
17472 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
17812 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند
18012 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان
18402 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
18717 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان - پرديس خودگردان
19292 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي سيرجان
19363 (رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر
19417 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
19520 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي شوشتر
20011 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
20161 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشكده علوم پزشكي آبادان
20249 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشکده علوم پزشکي بهبهان
20812 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان
22530 رتبه قبولی پرستاری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

 

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی پرستاری 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2674 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
2682 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران
2704 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
3300 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان
3314 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
3356 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
3501 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تبريز
3591 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
3711 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
3931 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
3950 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
3950 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي يزد
3990 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
4007 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران
4021 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان
4088 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
4126 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
4201 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بابل
4751 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
4823 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند
4830 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
4842 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي نيشابور
4921 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
4938 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
4945 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران
4994 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
5024 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي قزوين
5033 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
5068 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه
5155 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
5363 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهرپ
5474 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد
5487 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
5498 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر
5704 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمان
5715 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي مراغه
5730 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
5749 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
5870 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
6149 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل بوكان
6175 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
6339 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ايلام
6376 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
6710 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
6742 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
6889 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي دزفول
6906 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه (محل تحصيل سنقر
6927 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان
6957 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گناباد
6975 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل ملاير
7075 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد
7092 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل مياندواب
7133 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل اسدآباد
7293 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
7301 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل نقده
7356 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان
7382 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
7430 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل قوچان)
7554 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه
7661 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اروميه (محل تحصيل سلماس
7811 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جهرم
7811 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز
7886 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي گراش
7898 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
7912 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
7965 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
8008 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي تهران - پرديس خودگردان
8048 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي ايلام
8082 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
8213 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر
8293 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي فسا
8301 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي تربت جام
8416 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل فردوس)
8494 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي خوي
8538 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر
8667 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد (محل تحصيل شيروان
8708 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي آبادان
8835 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي خلخال
8847 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود
9071 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل قائن
9297 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (محل تحصيل طبس
9383 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بم
9516 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
9523 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
9539 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد
9581 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي تهران - پرديس خودگردان
9595 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
9788 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشكده علوم پزشكي اسفراين
9842 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان (محل تحصيل نهاوند
10010 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت
10349 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي بهبهان
10386 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد
11154 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان - پرديس خودگردان
12200 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي همدان - پرديس خودگردان
12367 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند
12953 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر
13165 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان
13340 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي سيرجان
14885 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
15247 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس (محل تحصيل بندرلنگه
16055 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زابل
18132 (رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر
20400 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر
21992 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
22893 رتبه قبولی پرستاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

 

برای تخمین شانس  قبولی پرستاری با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

جدول رتبه های قبولی پرستاری 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه های قبولی پرستاری 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1705 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي مشهد
1803 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
1878 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي تهران
2131 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
2254 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي تبريز
2608 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي ايران
2678 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
2867 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي تبريز
2952 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
3267 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج
3716 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي زنجان
3821 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي بابل
4133 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
4278 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي قم
4538 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كرمان
5212 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج
5252 (رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده
5314 (رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل
5335 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي سمنان
5425 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي يزد
5557 (رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي يزد (محل تحصيل ميبد
5620 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
6426 (رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند
7231 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
7255 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي يزد - پرديس خودگردان
7381 رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان
8316 (رتبه قبولی پرستاری 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکي زنجان (محل تحصيل ابهر

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی پرستاری97

حالا که رتبه های قبولی پرستاری سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی پرستاری انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 96 و 97 با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی پرستاری افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی پرستاری و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی پرستاری و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی پرستاری هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی پرستاری در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

نظر خود را بنویسید