کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای

3 March 2019
کارشناسی ارشد سیستم های چند رسانه ای
هدف گرایش سیستم‌های چندرسانه‌ای از مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات، سطحی بسیار فراتر از تولید محتوای چندرسانه‌ای می باشد.

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی

3 March 2019
کارشناسی ارشد معماری سازمانی
کارشناسی ارشد معماری سازمانی با رشته مدیریت منابع انسانی و چند گرایش دیگر از رشته های مرتبط با سازمان در رشته های مدیریتی همپوشانی دارد.

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی

3 March 2019
کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
دوره کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک فارغ التحصیلانی کاردان با دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری خلق می کند تا بتوانند از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نمایند.

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

3 March 2019
کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی
هدف از کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، پالایش و معنی دار کردن داده های فراوان و تبدیل آن ها به اطلاعات مفید با استفاده از سیستم های اطلاعات و مدیریت می باشد.