دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته ادیان و عرفان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10060 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان با آزمون زن 25
10169 روزانه دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
10252 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون هردو 30
10257 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان با آزمون هردو 20
10268 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان با آزمون هردو 40
10280 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان با آزمون هردو 40
22801 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان با آزمون هردو 27
10452 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان با آزمون هردو 21
10460 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان با آزمون هردو 9
10554 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان با آزمون هردو 40
18513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18902 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال گیلان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50