دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10063 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن 25
10118 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 40
10170 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 25 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
10245 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 36
10262 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 50
10265 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 25
10366 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 45
10423 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 35
10435 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون هردو 15
18517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ترکمنچای آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان خراسان جنوبی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرولایت خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اشخانه خراسان شمالی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد سرخس خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد سیب و سوران سیستان وبلوچستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20471 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50