دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته تعاون و رفاه اجتماعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10149 روزانه دانشگاه تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 30
10389 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 30
10404 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 25
10617 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 35
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12830 روزانه دانشگاه یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18647 پیام نور دانشگاه پیام نور استا ن آذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18648 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19874 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19957 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19242 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19477 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19486 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد گرمه خراسان شمالی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20275 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20479 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد میلاجرد مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50