کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله حایری - میبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه آیت اله حایری - میبد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10009 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10010 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10011 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10012 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10013 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 24