دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه ایلام اين دانشگاه در ابتدا با عنوان آموزشکده دامپروری ايلام از سال ۱۳۵۵ به عنوان تنها دانشکده مستقل دامپروری و شاخه‌ای از دانشگاه رازی شروع به فعاليت نموده است. پس از انقلاب فرهنگی اين آموزشکده به دانشکده کشاورزی تغيير می‌يابد. در سال ۱۳۷۱ با توجه به اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مناطق محروم و به برکت سفر مقام معظم رهبری به استان ا يلام اين دانشکده از دانشگاه رازی مستقل و به دانشگاه ايلام ارتقاء يافت. در حال حاضر دانشگاه ايلام دارای ۳۴ رشته تحصيلی در مقاطع کاردانی, کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد. هم اکنون ۴۲۶۰ دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل می‌باشند که از اين تعداد ۲۰۹۱ نفر پسر و ۲۱۶۹ نفر دختر می‌باشند. اعضاء هيئت علمی دانشگاه ۱۲۳ نفر می‌باشند که از اين تعداد ۸۲ نفر مربی و ۳۷ نفر استاديار هستند کارکنان دانشگاه ۲۸۶ نفرند که شامل ۸۴ رسمی و ۲۰۲ نفر تحت پوشش شرکت خدماتی می‌باشند.       دانشگاه ا يلام در حال حاضر دارای چهار دانشکده و دو آموزشکده می‌باشد که با مديريت دکتر عباس قربانی به فعاليت خود ادامه می‌دهد.   تعداد دانشجويان       تعداد دانشجويان دانشكده علوم انساني: 4531 نفر       تعداد دانشجويان دانشكده فني و مهندسي: 711 نفر       تعداد دانشجويان دانشكده علوم پايه: 288 نفر       تعداد دانشجويان دانشكده كشاورزي و دامپزشكي: ۱۸۰۸ نفر         * آمار دانشجويان روزانه‌ی شاغل به تحصيل در دانشكده‌هاي دانشگاه ايلام ردیفدانشکدهگروه آموزشیرشته تحصیلیگرایش‌تحصیلیمقطع تحصیلی85- 8484- 83 زنمردزنمرد 1علوم انسانیادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی-کارشناسی پیوسته1474113231 2علوم انسانیالهیاتالهیاتفلسفهکارشناسی پیوسته126449942 3علوم انسانیزبان انگلیسیادبیات انگلیسی-کارشناسی پیوسته9712090115 4علوم انسانیاقتصادعلوم اقتصادیاقتصاد بازرگانیکارشناسی پیوسته158136139116 5علوم انسانیحسابداریحسابداری-کارشناسی پیوسته8015757135 6علوم پایهشیمیشیمیمحضکارشناسی پیوسته164102147105 7فنی و مهندسیمعماریمعماری-کاردانی51584041 8فنی و مهندسیعمرانعمرانساختمانکاردانی39913276 9فنی و مهندسیعمرانعمرانزیرسازی راهکاردانی321132597 10فنی و مهندسیکامپیوترکامپیوترنرم‌افزارکاردانی39703454 11کشاورزیماشین‌های کشاورزیماشین‌های کشاورزی-کارشناسی پیوسته5415246137 12کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات--کارشناسی پیوسته1717445866 13کشاورزیعلوم دامیمهندسی تولیدات دامی-کارشناسی ناپیوسته56935375 14کشاورزیعلوم گیاهیمهندسی تولیدات گیاهیباغبانیکارشناسی ناپیوسته83936689 15کشاورزیعلوم دامی تکنولوژی تولیدات دامی-کاردانی71536142 16کشاورزیعلوم گیاهیتکنولوژی تولیدات گیاهی-کاردانی80575853 17کشاورزیجنگل و مرتعتکنولوژی جنگلداری-کاردانی90337628 18کشاورزیجنگل و مرتعتکنولوژی مرتع و آبخیزداری-کاردانی85356434 19آموزشکده دامپزشکیدامپزشکیدامپزشکی-کاردانی55684555 20فنی و مهندسیمعماریعلمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته37612241 21علوم انسانیالهیاتدینی و عربی-کارشناسی ناپیوسته16187 22علوم انسانیشیمیشیمی تجزیهشیمی تجزیهکارشناسی ارشد4647 23علوم انسانیالهیاتالهیات و معارفقرآن و حدیثکارشناسی پیوسته46231615 24علوم انسانیالهیاتامور تربیتی-کارشناسی ناپیوسته2-124     دانشکده‌ها 1- دانشکده فنی و مهندسی       دانشکده در اواخر سال 1381 با همت ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه از دانشکده کشاورزی منفک و شروع به کار نمود و دارای دو گروه آموزشی عمران و معماری و گروه کامپیوتر و ریاضی می‌باشد. در این دانشکده 326 دانشجو در مقطع کاردانی در رشته (1- کاردانی عمران- کارهای عمومی ساختمان 2- کاردانی عمران- زیرسازی راه 3- کاردانی معماری 4- کاردانی علمی- کاربردی نرم‌افزار کامپیوتر) مشغول به تحصیل می‌باشند.   گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:       1- کامپیوتر و ریاضی       2- عمران و معماری   2- دانشکده علوم انسانی و پایه       این دانشکده در سال 1374 به عنوان دانشکده تربیت دبیر با پذیرش سه رشته تحصیلی (زبان و ادبیات فارسی- الهیات- شیمی) شروع به فعالیت نموده و در سال‌های بعد با پذیرش دانشجو دوره شبانه و افزایش رشته‌های تحصیلی، در سال 1377 به دانشکده علوم انسانی و پایه تغییر نام پیدا کرد.   گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:       1- زبان و ادبیات فارسی       2- الهیات       3- اقتصاد و حسابداری       4- زبان انگلیسی       5- شیمی       6- معارف اسلامی 3- دانشکده کشاورزی       این دانشکده در سال 1353 با عنوان آموزشکده دامپروری با پذیرش رشته دامپروری کار خود را آغاز و در سال 1355 به دانشکده دامپروری ایلام وابسته به دانشگاه رازی فعالیت خود را ادامه داد و در سال 1362 بنا به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی و بنا به شرایط خاص منطقه به آموزشکده دامپروری تنزل پیدا کرد و در سال 1371 به دانشکده کشاورزی ارتقاء پیدا کرد.   گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از:       1- مهندسی تولیدات گیاهی       2- علوم دامی       3- ماشین‌های کشاورزی       4- زراعت و اصلاح نباتات       5- جنگل و مرتع‌داری   آموزشکده دامپزشکی       آموزشکده دامپزشکی در سال 1371 با پذیرش دانشجو در رشته دامپزشکی در مقطع کاردانی شروع به کار نمودند. گروه‌های آموزشی این دانشکده عبارتند از: دامپزشکی   خدمات رفاهی الف) خوابگاه‌ها ردیفنام خوابگاهمساحتدخترانه/ پسرانه/ متأهلیتعداد افراد ساکنمحل جغرافیایی

<="" div="">

کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10073 روزانه دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10074 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 25
10075 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10076 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10077 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 25
10078 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 25
22599 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22600 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 12
22601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10079 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10080 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10081 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 20
10082 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10083 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10084 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 12
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12