دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه بجنورد دانشگاه بجنورد در سال ١٣٨٤ با نام دانشکده‌ی فنی و مهندسی شروع به فعاليت کرد. در همان سال با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به دانشگاه بيرجند تغيير نام داد. اين دانشگاه اکنون دارای سه رشته‌ی مهندسی شهرسازی، مهندسی صنايع و مهندسی کامپيوتر است که به تربيت دانشجو مشغول هستند. دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد. 2- نشاني: بجنورد، كيلومتر 4 جاده اسفراين. صندوق پستي:1339 كدپستي: 9453155111 تلفن: 13-32284610 نمابر: 322140700-058
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 54 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10085 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق با آزمون هردو 50
10086 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 60
10087 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی با آزمون هردو 45
10088 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی با آزمون هردو 50
10089 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 50
22606 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 54
22607 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 54
22608 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون هردو 30
22609 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
22610 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون هردو 18
22611 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون هردو 18
22612 نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18