دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه بزرگمهر قاینات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10090 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 60
10091 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 60
22613 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 36
10092 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون هردو 10
10093 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 10
22614 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون هردو 6