کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بوعلی سینا - همدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10085 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - نیمه متمرکز 21843 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن - مرد 48