کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - نیمه متمرکز 21847 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 36
انسانی - نیمه متمرکز 21891 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 30