کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10158 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان حقوق زن - مرد 30