کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شاهد - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10275 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10276 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10277 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10278 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10279 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10280 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10281 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18