دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه بدليل محدوديت فضاي خوابگاهي در حد مقدورات و با رعايت اولويت (به ويژه رتب ههاي برتر كنكور) درصدي از دانشجويان روزانه را در خوابگاه هاي دولتي اسكان خواهد داد. ساير دانشجويان نيز مي توانند با هزينه شخصي از خوابگا ههاي خودگردان استفاده كنند. 2) دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در شهرستان دشتستان واقع است. 3) دانشكده فني و مهندسي جم در شهرستان جم واقع است. 4) جهت اطلاعات بيشتر در مورد دانشگاه مي توانيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10419 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی با آزمون مرد 100
10420 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی با آزمون مرد 150