کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی نمین)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.

(این محتوا با توجه به تغییرا دفترچه 94 نسبت به 95 حذف شده است)