کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15058 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی) آذربایجان غربی علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15059 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی-مرکزخوی (محل تحصیل ابواوغلی) آذربایجان غربی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50