کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15116 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15117 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر آذربایجان غربی حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15118 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر آذربایجان غربی علوم تربیتی زن - مرد 50