کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 15361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 100