کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 15561 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 15562 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 15563 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 18854 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18855 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18856 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18857 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18858 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 18859 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 15564 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 15565 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران روزنامه نگاری زن - مرد 50