کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19610 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16397 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16398 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16399 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16400 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16401 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30