کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16461 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16462 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16463 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30