کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16480 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16481 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16482 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19700 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19701 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19702 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30