کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16483 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16484 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19703 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19704 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30