کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16530 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19757 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19758 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19759 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19760 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30