کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16501 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16502 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16503 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16504 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19734 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19735 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19736 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30