کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16505 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16506 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16507 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19737 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری زن - مرد 30