کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19828 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16601 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16602 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16603 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19830 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم مدیریت صنعتی زن - مرد 30