کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20563 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20564 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17441 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17442 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17443 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17444 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت صنعتی زن - مرد 30