کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16736 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16737 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16738 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16739 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19935 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19936 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی زن - مرد 30