کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16767 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16768 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16769 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد فهرج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50