کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17013 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 20168 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20169 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17014 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17015 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20170 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30