کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17026 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17027 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20178 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20179 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان روانشناسی زن - مرد 60