کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17033 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار گیلان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17034 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد خشکبیجار گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50