کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17045 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 20188 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17046 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17047 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20189 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30