کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا زن 45
انسانی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن 45
انسانی - با آزمون 10452 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن 45
انسانی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 36
انسانی - صرفا سوابق 10453 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی زن 45