دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه گنبد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشگاه گنبدكاووس فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي مي باشد. 2) دانشكده علوم انساني آزادشهر (ويژه خواهران) داراي خوابگاه به صورت خودگردان مي باشد. 3) نشاني: استان گلستان، گنبدكاووس، خيابان شهيد فلاحي، تلفن: 33225022 نمابر: 33224060-017 انتهاي بلوار بصيرت.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10493 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10494 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 25
10495 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 30
10496 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 25
22950 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم اقتصادی با آزمون هردو 15
22951 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی با آزمون هردو 15
22952 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری با آزمون هردو 15
22953 روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی با آزمون هردو 18
22954 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری با آزمون هردو 15
22955 روزانه دانشگاه گنبد گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 18