دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته روابط عمومی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
روابط عمومی هدف و ماهیت در يک بررسي که از يک شماره وال استريت ژورنال در مارس 1981 به عمل آمد، نشان داده شد که بيش از 45 خبر از مجموع 188 خبر درج شده در يک شماره اين روزنامه را نقل مستقيم اطلاعيه هاي خبري تشکيل مي داد که از سوي روابط عمومي سازمانها به دفاتر اين روزنامه ارسال شده بود. بررسي عميق تري نشان داد که نويسندگان متون خبرهاي ديگر اين روز و اين شماره نيز به نوعي از همکاري ها و ياري هاي مسؤولين روابط عمومي سازمانها برخوردار بوده اند. اين تحقيق و تحقيقاتي ديگر که در متون رسانه هاي ديگر و چگونگي تهيه اين متون به عمل آمده، ثابت کرده است که رسانه ها براي دستيابي به برخي از اخبار وابسته به همکاري روابط عمومي ها هستند. البته اين به آن معني نيست که وظيفه روابط عمومي ها تنها تزريق رسانه هاي گروهي مي باشد بلکه از يک قرن پيش، مديريت سازمانها، روابط عمومي را بخش با اهميتي از عناصر مديريت خود مي شناسد که براي جلب پشتيباني گروههاي خارجي و داخلي سازمان، ناگزير به بهره گيري از تکنيک هاي آن هستند و مي پندارند که در شرايط پيچيده اجتماعي، اقتصادي و سياسي کنوني، ادامه و استمرار فعاليتهاي سازمان بدون ياري گرفتن از آن مقدور نيست. در واقع روابط عمومي به معناي امروزين آن بخشي مهم و حياتي از هر سازماني است و کارکنان آن بايد به مهارت دانش هاي بسياري مجهز باشند. از همين رو روابط عمومي به عنوان يکي از دو گرايش رشته علوم ارتباطات در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور تدريس مي شود. روابط عمومي به معني کنوني آن، شاخه ي مديريت نوين و بازوي ارتباطي مديريت است و آن را بخشي از اجزاء و عناصر مديريت امروزي مي دانند که بر نظريه هاي علمي، شيوه هاي کاربردي و تکنيک هاي معيني استوار است و نوشته ها و متون حرفه اي خاص خويش را دارد و فعاليتها و اقدامات آن با معيارها و ضوابط خاصي سنجيده مي شود و مقررات اخلاقي پذيرفته شده اي نيز براي تشخيص سره از ناسره، رفتارها و کارهاي روابط عمومي وضع شده است که مي بايد به آن عمل گردد. در يک جمع بندي کلي وظيفه روابط عمومي و مؤسسات به ترتيب زير طبقه بندي مي شود: اقدامات ارتباطي کارشناسانه، طرح ريزي شده و مستمر جهت انتقال پيام مديريت مؤسسه به گروهها و افرادي که به نحوي براي مؤسسه اهميت دارند. مراقبت، نظارت، بررسي و شناخت عقايد، نظرات، خواسته ها و گرايشهاي افراد و گروهها در مورد مسائل مربوط به سازمان و ارائه پيشنهادهاي کارشناسانه به مديريت در اين زمينه ها. بررسي و کشف اثرات اجراي اقدامات مؤسسه بر روي گروهها و تجزيه و تحليل پيش بيني واکنش مردم در هنگام اجراي سياستها و اقدامات مؤسسه و آماده سازي بيشتر اقدامات سازمان. پيشنهاد جهت تصحيح آن بخش از خط مشي ها، سياستها وروشهايي که در تضاد و تقابل با منافع گروهها و يا عمومي مردم قرار دارد. 5- کشف و شناخت آن دسته از اقدامات مؤسسه که در جهت منافع همگان است و تبليغ اين اقدامات و محور قرار دادن آنها در متون و پيامهاي ارتباطي - تبليغي. 6- پيشنهاد برنامه ها و روشهاي تازه که هم در جهت منافع و علايق همگان و هم در جهت منافع مؤسسه اند. 7- ايجاد تغييرات موردنظر در دانش، عقايد، گرايشها و رفتار گروههاي داخل و خارج سازمان. کارشناس خوب روابط عمومي برخلاف ذهنيت عامه مردم سعي در پنهان ساختن اخبار بد ندارد. همچنين وظيفه اش در بسط اطلاعاتي که مستقيماً از سطوح بالاتر سازمان مي گيرد، خلاصه نمي شود. بلکه کارشناس روابط عمومي يک مشاور است که جريان دو طرفه ارتباطي را بين شرکت و مخاطبان آن ميسر مي سازد و بر اين اعتقاد است که رمز موفقيت يک برنامه مؤثر روابط عمومي، قابليت انتقال پيام صحيح از راه صحيح، در زمان مطلوب و به فرد صحيح است. در واقع کارشناس روابط عمومي از يک سو وظيفه آگاه کردن، خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مديريت سازمان را بر دوش دارد و از سوي ديگر مسؤوليت ارائه مشورتهاي کارشناسانه با مديريت مؤسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروههاي مورد توجه آن حوزه و تجزيه و تحليل افکار عمومي و بررسي جامعه شناختي گرايشها و طرز تفکرهاي مردم بر عهده او مي باشد.  وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر امكان ادامه تحصيل تا مقطع كارشناسي ارشد وجود دارد و دانشگاه‌هاي تهران  علامه طباطبایی و دانشكده صدا و سيما ارائه دهنده اين مقطع هستند. دروس اصلی و تخصصي گرايش روابط عمومي دروس تخصصي گرايش روابط عمومي اصول روابط عموميمديريت و روابط عمومي روابط عمومي عملي 1و2تكنيك هاي روابط عمومي اقناع و تبليغارتباط با مطبوعات ارتباطات شفاهي   دروس اصلي و اختصاصي مشترك با روزنامه نگاری اصول علم سياستكليات حقوق حقوق اساسيروش هاي تحقيق نظري روش هاي تحقيق عملينظريه هاي جامعه شناسي سمينار مسائل سياسي و استراتژي معاصرانديشه هاي سياسي در قرن بيستم مباني ارتباطات اجتماعيارتباطات بين المللي ارتباطات سياسيارتباطات انساني روش هاي بررسي و تحليل پيام هاي بازرگانيارتباطات تصويري نظريه هاي ارتباطات اجتماعيگرافيك و صفحه آرايي در مطبوعات فتوژورناليسم (عكاسي خبري)تكنولوژي چاپ و نشر تجزيه و تحليل برنامه هاي راديو و تلويزيونافكار عمومي و وسايل ارتباط جمعي ارتباطات در جهان سومحقوق ارتباط جمعي شيوه نگارش فارسي در مطبوعات  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10392 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی با آزمون هردو 30
10407 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی با آزمون هردو 25
10486 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون هردو 30
10491 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون هردو 10
17359 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18905 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد سرایان خراسان جنوبی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20939 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان (محل تحصیل سرخه) سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50