دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته فقه و حقوق اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17463 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17479 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان گلستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17483 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17486 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17487 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میلاد گلستان - مینودشت گلستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10012 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 35
10036 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 50
10091 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 60
10093 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 10
10124 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
10297 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 45 مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10310 روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 34
10311 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 3
10320 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 20
10332 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10372 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
22806 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 72
10495 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 30
10626 روزانه دانشگاه یزد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون هردو 40
23071 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 21
23075 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 21
17351 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 120 دوره مجازی
17355 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17363 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25719 مجازی غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 72 دوره مجازی
25723 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36 محل تحصیل واحد قم
25721 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 36
25751 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل تهران) تهران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 24
25754 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل دزفول) خوزستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25756 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل ساوه) مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25759 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
17378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17389 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17393 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17397 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17398 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17419 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
17434 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17442 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17443 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50