دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته فلسفه و حکمت اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10013 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40
10070 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 25
10126 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40
10174 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 30 محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی رعایت حجاب اسلامی با پوشش چادر برای بانوان الزامی میباشد.
10194 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 50
10203 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 10
10212 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 35
10226 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40
10249 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 35
10298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 40 مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10351 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 35
10363 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 10
10373 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 45
22807 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 36
10432 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 30
10444 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 15
10496 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون هردو 25
17373 غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) – قم (ویژه خواهران) قم فلسفه و حکمت اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
17386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60