دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته مردم شناسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10161 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی با آزمون هردو 30
10279 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 30
10291 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 30
10538 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 25
10549 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 25
10551 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 50
10553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مردم شناسی با آزمون هردو 35
10580 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 30
10585 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون هردو 15
10628 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون هردو 40
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12832 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه یزد