کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 13556 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 60
انسانی - با آزمون 13557 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 60
انسانی - با آزمون 13558 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 60
انسانی - با آزمون 13559 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 60
انسانی - با آزمون 20842 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 36
انسانی - با آزمون 20843 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 36