دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی ایوانکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه در مسابقات علمي، فرهنگي و ورزشي كشوري حائز رتبه شوند از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار مي گردند. 2) بر اساس ضوابط داخلي شوراي مؤسسه به دانشجويان ممتاز هر ترم تحصيلي تخفيف ويژه ارائه خواهد شد. 3) نشاني: ايوانكي، جاده خاوران، بعد از پاكدشت، شهر ايوانكي ( 50 كيلومتري تهران )، بلوار آيت ا... طالقاني .تلفن: 3- 4221262-0232
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری با آزمون هردو 36
25660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی با آزمون هردو 36
25661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 36
25662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی با آزمون هردو 36
25663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 36
25664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی با آزمون هردو 36
25665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36