کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مردم شناسی زن - مرد 36
انسانی - صرفا سوابق 13601 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 21228 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 36