دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته پژوهشگری اجتماعی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 70
10005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10037 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 35
10050 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10061 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران پژوهشگری اجتماعی با آزمون زن 30
10073 روزانه دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10079 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10094 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10101 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 50
10109 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 10
10128 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 60
10136 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10206 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10219 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10270 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10282 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10292 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25 مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
10313 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10322 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 15
10333 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10341 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 60
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10375 روزانه دانشگاه شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10421 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10433 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10454 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 19
10462 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 9
10470 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10483 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10488 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 10
10497 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10504 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 45
10528 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10539 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 25
10596 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10605 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
10611 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 5
10618 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 40
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12823 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه تبریز
12829 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه رازی - کرمانشاه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17357 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آرمان رضوی - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
17428 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17452 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد جلفا آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد زنوز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18649 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تازه شهر آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سیه چشمه آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد شوط آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی چهارمحال وبختیاری پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد زهان خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد سرایان خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد سربیشه خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد کلات خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19958 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد کامیاران کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهر بابک کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20511 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد باشت کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد لیکک کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نور آباد دلفان لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد کمیجان مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر خمیر هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد دمق همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد شربیان آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی-مرکزمهاباد(محل تحصیل گوک تپه) آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18936 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18953 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد خضری دشت بیاض خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19478 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19487 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد داورزن خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد فاروج خراسان شمالی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هندیجان خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد زهک سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محلتحصیلضیاءآباد) قزوین پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20276 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20317 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سرو آباد کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20469 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20480 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20488 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز گلستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20906 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بستک هرمزگان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50