دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته اقتصاد کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22563 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22570 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22634 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22640 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
22645 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22646 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22657 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
22663 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22707 روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22708 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22738 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22741 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
22763 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22774 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
22810 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22857 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22858 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22859 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
22860 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22901 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22910 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 8
22931 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22941 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
22960 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 20
22968 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
23094 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23096 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12876 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز
12881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان لرستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
26441 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 48
23116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
23134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23400 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23440 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23680 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23891 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23899 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز خراسان شمالی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24281 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24483 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24514 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد املش گیلان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25520 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25543 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد فامنین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قهاوند همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین آذربایجان غربی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23396 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23468 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23473 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23485 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23494 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر اصفهان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 16
23814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23908 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
23945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار چهارمحال وبختیاری اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24319 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24434 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24895 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ریگان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24898 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
24954 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
24960 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد تفرش مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25470 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25491 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25498 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16
25513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
25618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 16