دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته بهداشت مواد غذایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10049 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 25
10055 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
10147 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 30
10152 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 15
10569 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 30
10587 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون هردو 20
17439 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران بهداشت مواد غذایی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60