دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته بهداشت و بازرسی گوشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10112 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 48
10123 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 12
10148 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 30
10153 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون هردو 15
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12808 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان کرمانشاه دانشگاه تبریز