دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10037 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10176 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی با آزمون هردو 20
10199 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10210 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10267 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10276 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10292 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10318 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10324 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10457 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10505 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10516 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10525 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10539 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10550 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10845 روزانه مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی زن 25
10847 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی زن 20
10849 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10858 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12794 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
12814 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز - پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17431 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی زرینه - خوی آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
18501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18507 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18517 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه خراسان جنوبی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18897 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18907 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18937 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد سیب و سوران سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18938 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
19087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام کهگیلویه وبویراحمد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ آذربایجان غربی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی با آزمون هردو 20
18842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18918 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18946 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18951 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18955 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18959 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
18982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ششده و قره بلاغ فارس ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز محلات مرکزی ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19261 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز بافق یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20