دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی آبادان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11855 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20
11856 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11857 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی با آزمون هردو 20
11858 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 30 ممنوعیت نقل و انتقال
11859 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11860 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11861 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون هردو 20
11862 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11863 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری با آزمون هردو 20
11864 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 8
11865 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 10
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12558 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 20 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12559 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 30 مخصوص داوطلبان استان خوزستان دانشکده علوم پزشکی آبادان - (مناطق تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان)- ممنوعیت نقل و انتقال
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27094 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20
27017 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی اتاق عمل صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد
27026 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 -
27032 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کاردانی بهداشت عمومی-بهداشت خانواده صرفا با سوابق تحصیلی مرد 20 مرد