دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشکده علوم پزشکی اسفراین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27603 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 15 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد
11866 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی با آزمون زن 20 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد
11867 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری با آزمون هردو 30 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27095 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 دانشکده تعهدی در قبال خوابگاه ندارد